Dorpslijst Langenboom

 

Wij wensen alle inwoners van der gemeente Mill & St. Hubert fijne dagen

en een voorspoedig en gezond 2017. 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

                              Dorpslijst Langenboom       

                       gewoon voor de mensen 

Donderdag 10 november was er weer een vergadering van de Gemeenteraad.

In deze vergadering werd de begroting behandeld voor 2017. Een begroting

die bijna dezelfde tekst heeft als de begroting van 2016. Alleen de cijfers zijn

anders. Vooraf heeft de DL onder andere een vraag gesteld over de Onroerend

Zaak Belasting ( OZB). Wat blijkt nu, landelijk is vast gesteld dat de macronorm

2017 maximaal 1,97% mag bedragen. Het college stelde nu voor om de OZB te

verhogen met 2,75 %. Dat is dus te hoog. Het college en natuurlijk de coalitie-

partijen VKP, AB 90 en CDA gingen daar in mee en gingen akkoord met de begroting.

Ja de DL natuurlijk niet. Jarenlang wordt de huizeneigenaar als melkkoe gebruikt.

Tijdens de algemene beschouwingen is dit uiteraard aan de orde geweest.

Voor de tekst van de algemene beschouwingen: (KLIK)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Waar staat de Dorpslijst voor?

De Dorpslijst ziet het als haar taak om de burgers van de gemeente

Mill en St. Hubert op een gepaste wijze en van  hoge kwaliteit te vertegenwoordigen.

De Dorpslijst fungeert als schakel  in de communicatie tussen de burgers en het

college/ ambtenaren. Eenvoudig en begrijpbaar taalgebruik is hierbij het uitgangspunt.

De Dorpslijst is een afspiegeling van de samenleving en onderhoudt

op laagdrempelige wijze intensieve contacten daarmee.

Dorpslijst Langenboom staat voor gezond en veilig leven                                              

De Dorpslijst staat voor de belangen van de hele gemeente.

Dat een aantal belangrijke vraagstukken dichtbij de kern Langenboom spelen doet aan dit

uitgangspunt niet af.

Wij zullen ons daar eveneens met kracht inzetten.

We hebben gekozen voor een aantal doelen, die we bij de rubriek verkiezingen hebben

uitgewerkt. 

                                   DORPSLIJST

                        GEWOON VOOR DE MENSEN

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Bijgewerkt 22 december 2016