Dorpslijst Langenboom

 

 

                                                                                  

 

 

 Bericht van het bestuur

 Beste Leden,

Frans van der Heiden heeft eerder aangegeven na deze raadsperiode niet meer verkiesbaar te zijn als raadslid. Afgelopen week heeft Petra van Schayik -potentieel lijsttrekker voor de verkiezingen- het bestuur laten weten zich ook niet verkiesbaar te stellen.

Het raadswerk en haar eigen bedrijf is gedurende de komende raadsperiode van vier jaren niet te combineren.

Wij als bestuur vinden het erg jammer dat ze dit besluit heeft genomen, maar respecteren dit natuurlijk wel.

Petra heeft aangegeven wel ambitie te hebben voor een bestuursfunctie bij de Dorpslijst.

Wij zullen deze berichtgeving ook nog laten plaatsen in ’t Torentje zodat onze kiezers hiervan op de hoogte zijn en zullen tevens een oproep doen voor nieuwe aanwas voor de ledenlijst en kandidaat raadsleden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur,
Twan Strijbosch (voorzitter), Patricia Verstraten (secretaris), Albert de Maeyer (penningmeester)

 

Bericht van de fractie

CDA en Dorpslijst Langenboom schatten rijke verenigingsleven op waarde

De gemeenteraad heeft het nieuwe subsidiestelsel vastgesteld. Dorpslijst Langenboom en het CDA waren tegen. We proberen uit te leggen waarom.

Dat het onderwerp leeft en belangrijk is voor het verenigingsleven bleek uit de overvolle publieke tribune.

Ruim een jaar geleden is door de gemeenteraad besloten om het huidige subsidiebeleid tegen het licht houden en eenduidiger te maken. Daar zijn wij het mee eens.

De kaders oftewel spelregels waren dusdanig omschreven dat we het daar ook mee eens konden zijn.

Om tot precisiewerk te komen zijn een klankbordgroep en een werkgroepje met raadsleden geformeerd. Ook daar waren wij tevreden over.

Voordat dit proces begon hebben de Dorpslijst Langenboom en het CDA de vraag gesteld of deze herziening echt nodig was? Het mocht wat ons betreft dan ook geen bezuinigingsoperatie worden. Dat werd door alle partijen onderschreven.

Bij de doorrekening van alles wat uiteindelijk bedacht was, werd duidelijk dat een behoorlijk aantal verenigingen en partijen er flink op achter- of vooruit zou gaan. Dat is wat ons betreft niet de gewenste uitwerking van het beleid.

De muziekverenigingen leveren ruim 3000 euro in terwijl zij in de afgelopen jaren zelf geïnvesteerd hebben in nauwere samenwerking en opleiding voor jonge muzikanten. De muziekverenigingen hebben een belangrijke functie in de gemeenschap, wat is een sinterklaasintocht zonder muziek? Denk aan de jaarlijkse concerten van Amicitia, Ons Genoegen en Sint Willibrord en niet te vergeten de muzikale ondersteuning bij de Dodenherdenking.

De verenigingen sturen hiervoor geen rekening, terwijl zij wel degelijk kosten maken.

Een aantal vrouwenverenigingen zien hun subsidie volledig verdwijnen. Wat ons betreft onterecht. Zij organiseren activiteiten om vereenzaming te voorkomen en mensen betrokken te houden bij de gemeenschap. Iets wat door het CDA en de Dorpslijst Langenboom zeer gewaardeerd wordt. Voorbeeld: als zulke verenigingen twee mensen buiten een hulpverleningstraject kunnen houden, brengt dat meer geld op dan wat een paar jaar subsidie kost. Vorige week hoorden we nog dat er teveel geld uitgegeven wordt aan de dure zorginstellingen. Volgens de geleerden zouden we meer moeten investeren in het informele, lokale netwerk in plaats van de duurdere instellingen.

De oplossing ligt bijna op straat!

Hetzelfde geldt voor vrijwel alle verenigingen in onze gemeente; Onze gemeente staat in de regio bekend als een gemeente met een rijk verenigingsleven. Iets waar wij trots op zijn. Wij betwijfelen of het nieuwe subsidiebeleid met alle aanvullende regels wel echt duidelijker is dan het oude beleid.

AB’90 heeft aangegeven dat de zelfredzaamheid van verenigingen beter zichtbaar zou moeten worden. Wat ons betreft een minachtende opmerking naar het verenigingsleven. Iedereen die bij een club betrokken is kent de acties om extra geld voor de clubkas binnen te halen. We kunnen nog even doorgaan met de voorbeelden maar voor ons is gaandeweg duidelijk geworden dat dit gevolgen zijn die hun doel voorbij schieten.

Het heeft niets met verkiezingen of populisme te maken; Zowel de Dorpslijst als het CDA heeft al jarenlang de opvatting dat ons verenigingsleven het cement van de samenleving is. Wij ‘roepen’ ook al jaren dat de sociale infrastructuur van onze gemeente ons grootste kapitaal is.

Wij passen ervoor om ja te zeggen tegen de uitwerking van een nieuw beleid dat we niet uit kunnen leggen aan onze inwoners. Het nieuwe beleid zou budget neutraal zijn, maar wat blijkt? Er zijn teveel bestaande verenigingen die er teveel op achteruit gaan. Dat willen en kunnen wij niet ondersteunen.

Waar staat de Dorpslijst voor?.          

De Dorpslijst ziet het als haar taak om de burgers van de gemeente

Mill en St. Hubert op een gepaste wijze en van  hoge kwaliteit te vertegenwoordigen.

De Dorpslijst fungeert als schakel  in de communicatie tussen de burgers en het college/ ambtenaren. Eenvoudig en begrijpbaar taalgebruik is hierbij het uitgangspunt.

De Dorpslijst is een afspiegeling van de samenleving en onderhoudt op laagdrempelige wijze intensieve contacten daarmee.

Dorpslijst Langenboom staat voor gezond en veilig leven                                   

De Dorpslijst staat voor de belangen van de hele gemeente.

Dat een aantal belangrijke vraagstukken dichtbij de kern Langenboom spelen doet aan dit uitgangspunt niet af.

Wij zullen ons daar eveneens met kracht inzetten.

We hebben gekozen voor een aantal doelen, die we bij de rubriek verkiezingen hebben uitgewerkt.

 

                                   DORPSLIJST

                        GEWOON VOOR DE MENSEN

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Bijgewerkt 31 oktober 2017