Dorpslijst Langenboom

                                                                                            

 

 

De Raadsstukken kunt u vinden op de website van de gemeente bij raadsinformatiesysteem

Klik op vergaderkalender en vervolgens op de datum van de vergadering van bijvoorbeeld

"RAAD"

Leden van de fractie zijn bereid om agendapunten mondeling toe te lichten.